fredag, juli 22, 2005

Aftonbladets oseriösa opinionsundersökning

Aftonbladet publicerade nyligen en oseriös opinionsundersökning, vilken angav att nio av tio medborgare saknade förtroende för svenska domstolars arbete. Aftonbladet genomförde undersökningen i anslutning till en artikel gällande en rättegång, vilket säkerligen inverkade på medborgarnas ställningstagande i aktuell fråga. Mot bakgrund av ovanstående betecknade jag omgående nämnda undersökning såsom oseriös och intetsägande. SOM-institutets återkommande opinionsstudie, Riks-SOM, visade tvärtemot Aftonbladets undersökning på en folklig tilltro till Sveriges rättsväsende. Inte mindre än hälften av Sveriges befolkning hyste stort förtroende för nuvarande domstolsväsende. Därtill visade SOM-institutets undersökning på att ytterligare en tredjedel av medborgarna ställde sig tveksamma till Sveriges domstolsväsende. Domstolarna saknade bara en femtedel av medborgarnas förtroende.

Inga kommentarer: