torsdag, juli 28, 2005

RÅ:s utspel angående yttrandefrihet

Riksåklagaren, RÅ, förespråkade nyligen skärpta straff gällande hets mot folkgrupp. RÅ menade att nuvarande domstolsförfarande inte omintetgjorde Sveriges yttrandefrihet såsom nämnda lag avsåg. RÅ vill förändra nuvarande praxis och låta fängsla oppositionella medborgare i större utsträckning än tidigare.

Inga kommentarer: