tisdag, juli 05, 2005

Hets mot män, "comment"

"Anmäl radikalfeminister som uttalar sig kränkande mot folkgruppen män, låt oss se hur de behandlas i rätten om det de säger genom deras lögner som skadar männen är lagvidrigt eller ej".

Ovanstående "comment" återfanns i anslutning till mitt inlägg Hets mot män. I en seriös rättsstat torde givetvis feministernas hets motsvara andra gruppers hets mot folkgrupp. Sverige rättsliga förfarande borde dock ifrågasättas, ty en åtalad medborgare behandlas olika i en rättsprocess på grundval av kön, etnisk bakgrund och politisk värdegrund.
Mitt påstående stöds av av bland andra Christian Diesen, professor i processrätt, Stockholms universitet. Diesen publicerade tidigare nedanstående debattinlägg i DN:

"Sammanfattningsvis ser vi alltså att personer av utländsk härkomst särbehandlas negativt i rättskedjans alla led: Personer med invandrarbakgrund anmäls oftare, åtalas oftare, fälls oftare, får strängare straff och behandlas sämre inom kriminalvården".

Vidare införde Sveriges riksdag, 1994, en föga demokratisk straffskärpningsregel. Brottsbalken 29 kap 2 § 7:

"...om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet..."

Kvinnliga förövare avseende sexualbrott mot barn anges i mellan 5 och 15 procent av alla konstaterade övergrepp. Socialstyrelsen angav i en utredning gällande sexuella övergrepp mot barn:

"Kvinnor har traditionellt setts som ”naturligt” omvårdande, vilket troligen gör tanken på kvinnor som förövare särskilt upprörande och motståndet större mot insikten att även kvinnor kan förgripa sig sexuellt. På senare tid har det i såväl svensk som t.ex. engelsk debatt framförts indikationer på att antalet kvinnliga förövare i själva verket kan vara högre än man trott".

Feministernas hets mot män torde vara meningslös att pröva i svensk domstol med anledning av ovanstående fakta. En objektiv rättsprocess finns således inte att tillgå i Sverige av idag.