fredag, juli 01, 2005

Hets mot män

Margareta Winberg hetsade mot svenska män i en krönika i Expressen idag. Winberg förespråkade ett införande av åsiktsförbud gällande Sveriges oliktänkande opinionsbildare. Winberg framförde konspirationsteoretiska resonemang, vars innehåll syftade till att desinformera landets medborgare. Winberg förnekade även vetenskapliga fakta och hävdade att människans biologi ingalunda utgjorde ett skäl till rådande samhällssituation medborgare av olika kön emellan.