lördag, augusti 13, 2005

Expressens oseriösa opinionsundersökning

Expressen publicerade nyligen en artikel angående en process i svensk domstol. I anslutning till nämnda artikel genomförde Expressen även en opinionsundersökning avseende medborgarnas förtroende för Sveriges rättssystem. Expressens tilltag visade att man inte vill vara sämre än Aftonbladet på att prestera undermålig journalistik. Jag skrev nedanstående inlägg i samband med Aftonbladets oseriösa undersökning. Expressens menlösa journalistik motiverade mig att reprisera mitt tidigare inlägg gällande Aftonbladets oseriösa opinionsundersökning.

"Aftonbladet publicerade nyligen en oseriös opinionsundersökning, vilken angav att nio av tio medborgare saknade förtroende för svenska domstolars arbete. Aftonbladet genomförde undersökningen i anslutning till en artikel gällande en rättegång, vilket säkerligen inverkade på medborgarnas ställningstagande i aktuell fråga. Mot bakgrund av ovanstående betecknade jag omgående nämnda undersökning såsom oseriös och intetsägande. SOM-institutets återkommande opinionsstudie, Riks-SOM, visade tvärtemot Aftonbladets undersökning på en folklig tilltro till Sveriges rättsväsende. Inte mindre än hälften av Sveriges befolkning hyste stort förtroende för nuvarande domstolsväsende. Därtill visade SOM-institutets undersökning på att ytterligare en tredjedel av medborgarna ställde sig tveksamma till Sveriges domstolsväsende. Domstolarna saknade bara en femtedel av medborgarnas förtroende."

Inga kommentarer: