lördag, augusti 20, 2005

Utanförskapet växer dramatiskt i Sverige

Dagens Nyheter publicerade idag en debattartikel signerad Lars Leijonborg, Tina Acketoft och Mauricio Rojas. Politikerna angrep Socialdemokraternas oförmåga att motverka arbetslöshet, undermålig skolundervisning och brottslighet bland Sveriges utsatta samhällsmedborgare. Folkpartisterna nämnde dock inte i aktuell debattartikel att omnämnda problem härstammade från en misslyckad asyl- och invandringspolitik. Man undvek även att nämna partiets okritiska inställning gentemot Socialdemokraternas förda asyl- och invandringspolitik. Därmed skuldbelade man Socialdemokraterna, trots att Folkpartiet aldrig någonsin förespråkade en alternativ politik gångna tid.
Debattörernas kritik gällande svensk skolundervisning torde vara lika onyanserad, ty liberal oreda bidrog till att skapa nuvarande kaotiska skolmiljö. Liberalernas åsidosättande av traditionell etik och moral resulterade gångna decennium i samhällelig dekadens.

Inga kommentarer: