onsdag, augusti 31, 2005

Fi:s valberedning

Vänstersekteristiska föreningen Feministiskt Initiativ nominerade härförleden Gudrun Schyman och Devrim Mavi till tilltänkta partiordförandeskap. FI:s valberedning valde föga förvånande att nominera en kriminell person såsom föreningens talesperson. Schymans väldokumenterade kriminella förflutna förhindrade tydligen inte nämnda nominering. Schyman ägnade sig tidigare åt ekonomisk brottslighet, vilket resulterade i en fällande dom i svensk domstol. Skattemedel bekostade även Schymans politiska engagemang i FI. Schymans riksdagslön finansierade hennes politiska arbete i FI, vilket nämnda ersättning ingalunda avsåg.

Inga kommentarer: