måndag, augusti 22, 2005

Konspirationsteori i Dagens Nyheter

Jan Guillou levererade nyligen en tänkvärd krönika i Aftonbladet. Guillou kommenterade i sin kolumn en artikel i Dagens Nyheter, vilken han ansåg kritiserade muslimerna såsom nazisterna en gång agiterade mot judarna. Feministisk retorik upplevs likväl ofta vara hemmahörande i hetspropaganda, vilket mindre sällan omnämns i massmedia. Guillous krönika redogjorde åtminstone tämligen väl för förstnämnda omständighet.

Läs Jan Guillous krönika i Aftonbladet:
Nazismens retorik riktas mot muslimerna

Läs Lisbeth Lindeborgs debattartikel i Dagens Nyheter:
Militant islamism utgör den tredje totalitarismen

1 kommentar:

Engst sa...

I DN drogs en klockren gräns mellan islam och islamismen.

"Enligt Muslimska brödraskapet och andra islamistiska organisationer är bara de muslimer rättrogna vilka bekänner sig till den islamska fundamentalismen, som alltså skiljer sig från 'normal' islam."
/samt/
"Faktum är ju att islamismens flesta terroroffer är icke-rättrogna muslimer, ca 120 000 'avfällingar' i Algeriet, dagligen i Irak och senast i Egypten."

Den enda som blandar samman korten är Guillou, som använder begreppet "muslim" och "islamist" parallellt, vilket är både sakligt fel, och direkt kränkande för muslimer i allmänhet.

Det rör sig inte heller om en "konspirationsteori", eftersom det snarast är en redogörelse för hur exv Muslimska Brödraskapet fungerar. Till skillnad från den renodlade konspirationsteorin om "Sions vises protokoll".

/Anders