måndag, november 07, 2005

Kalins prästdeklaration

Yngve Kalins prästdeklaration erhöll ytterligare stöd gångna dag. Härom dagen återfanns ca 500 prästers namn på aktuell deklaration. I skrivande stund, ett dygn senare, noterade jag ytterligare ca 150 nytillkomna namn. Jag angav i ett tidigare dagboksinlägg att starka familjeband medborgare emellan utgjorde landets egentliga opposition, men jag glömde då att nämna religionens oerhörda betydelse i Sverige och övriga världen. Ska Svenska kyrkans prästerskap slutligen vakna och förhindra liberalernas åsidosättande av traditionell etik och moral?

2 kommentarer:

Lars sa...

Det får vi verkligen inte hoppas

Ordbankaren sa...

"Ska Svenska kyrkans prästerskap slutligen vakna och förhindra liberalernas åsidosättande av traditionell etik och moral?"

Vad är det för fikonspråk? Vad menar du? Egentligen??