söndag, november 06, 2005

Prästdeklarationen

Yngve Kalins protestaktion mot Kyrkomötets val att låta kyrkans prästerskap välsigna homosexuella personers partnerskap:

"Vi, präster i denna kyrka, som undertecknat denna deklaration anser att detta beslut står i strid med den ordning för samliv och äktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat för oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord tillåter oss inte att välsigna någon annan slags parrelation.
Vi är som präster bundna av de löften till trohet mot den Heliga Skrift och kyrkans bekännelse som vi avgav vid vår prästvigning och vi tar därför helt avstånd från den beslutade ordningen och vill på detta sätt göra det allmänt känt".

Kalins prästdeklaration:
Prästdeklarationen

Inga kommentarer: