onsdag, november 16, 2005

Ny undersökning från Rädda Barnen

Ny undersökning om unga och våld från Rädda Barnen:

"Speciellt anmärkningsvärt är den stora mängd våld 18-åringar utsätts för i det offentliga rummet. Uppemot hälften av pojkarna uppger att de blivit utsatta för våld på stan."

Rädda Barnen:
Många barn och ungdomar utsatta för våld och misshandel

Inga kommentarer: