torsdag, november 17, 2005

Stora Journalistpriset 2005

Stora Journalistpriset 2005, årets förnyare, gick till Gringos Zanyar Adami. Jag läste nyligen Adamis nya tidning och konstaterade att tidningens innehåll mestadels bestod i en tämligen osminkad regimpropaganda.
Lucas Bonniers Stora Journalistpris tillföll Hannes Råstam på Sveriges Television med anledning av hans reportage om Sveriges havererade rättssystem. Råstam utgjorde till skillnad mot Adami en värdig vinnare av nämnda pris. Jag kommenterade själv Råstams prisade granskning i en serie dagboksinlägg.

Stora Journalistpriset:
www.storajournalistpriset.se

Sveriges Television:
Granskningen av "Fallet Ulf"

Inga kommentarer: