torsdag, november 03, 2005

Thomas Bodströms kupp

Justitieminister Thomas Bodström injagade säkerligen skräck och rädsla i åtskilliga kriminella via gårdagens framträdande, då han iklädd sin nya klänning uppträdde på Socialdemokraternas partikongress i Malmö. Bodströms otillräckliga arbetsinsats i Justitiedepartementet torde vara välkänd, men Bodströms nya roll som så kallad dragqueen påvisade i alla fall en aldrig tidigare skådad talang hos ministern i fråga. Jag bevittnade nämnda spektakel i TV och önskade omgående att Bodström förmådde lämna nuvarande regeringsuppdrag och istället ägna sig åt sina transsexuella lustspel på heltid.

Inga kommentarer: