fredag, december 16, 2005

Feministiskt Initiativs hemsida

Idag ska jag vara snäll mot flatorna i Feministiskt Initiativ. Jag ska hjälpa partiets förtappade medlemsklientel genom att framföra lite konstruktiv kritik. Utgående från en artikel i Dagens Nyheter borde nämnda parti omgående ersätta sin amatörmässiga hemsida med en modernare version. Jag ifrågasatte länge partiets oseriösa framtoning på nätet, men eftersom jag inte ville Schymans initiativ väl så undvek jag att framföra min kritik. Med anledning av partiets obetydliga stöd i SCB:s senaste opinionsundersökning torde dock ett litet välmenande råd vara på sin plats. Feministiskt Initiativ, skapa en seriös hemsida om ni vill framstå som ett politiskt parti!

Dagens Nyheter:
Unga tar ställning mer och mer via hemsidor

Feministiskt Initiativs hemsida:
Feministiskt Initiativ

Junilistans hemsida:
Junilistan

Inga kommentarer: