fredag, december 16, 2005

SCB:s partisympatiundersökning

Svensk massmedia försökte tidigare göra gällande att ett förestående maktskifte förelåg. Idag publicerade Statistiska centralbyrån en partisympatiundersökning, vilken visade på regeringsunderlagets utökade stöd hos medborgarna. Socialdemokraternas förmåga att vinna riksdagsval gjorde sig en än gång påmind via SCB:s nya opinionsundersökning. Utifall Socialdemokraterna själv inte förmådde utmanövrera nuvarande politiska opposition, så torde åtminstone Junilistans deltagande stjälpa ett eventuellt maktskifte. Jag noterade även att radikalfeministerna i Feministiskt Initiativ inte ens erhöll en enda ynka procent i SCB:s mätning. Feministiskt Initiativ försvagade troligen Vänsterpartiet med någon enstaka procentenhet, vilket minskade partiets förestående betydelse vid nästkommande regeringsbildning.

Statistiska centralbyrån:
Partisympatiundersökningen november 2005

Inga kommentarer: