fredag, december 09, 2005

Hets mot folkgrupp, ett brott mot Europakonventionen?

Åke Green försvarade Sveriges yttrandefrihet genom att protestera mot gayrörlsens försök att belägga miljontals medborgare med munkavel. Högsta domstolens ordförande, justitierådet Johan Munck gjorde en annan bedömning, vilken han uttryckte på följande vis i Svenska Dagbladet:

"Om man enbart skulle göra en tolkning av den svenska lagstiftningen så hade pastor Green fällts. Förarbetena är så tydliga så att det inte råder någon tveksamhet på den punkten. Men med hänsyn tagen till Europadomstolen som har till uppgift att tolka Europakonventionen om mänskliga rättigheter, så kan vi inte göra annat än att fria. En fällande dom hade nämligen inte stått sig i Europadomstolen, det är vi övertygade om."

Jag tolkade Muncks erkännande som ett direkt bevis på svenska rättssamhällets åsidosättande av medborgarnas lagstadgade yttrandefrihet.

På Svenska Dagbladets hemsida finns HD:s domslut att läsa som pdf-fil:
Läs HD:s dom mot Åke Green

Även Greens predikan finns att läsa på SvD:s hemsida:
Man och kvinna - Guds skapelseordning

Inga kommentarer: