tisdag, december 06, 2005

Självmord, en jämställdhetsfråga?

Könskvoten mellan mäns och kvinnors självmordstal bestod 2002 i 2.7:1, dvs varje självmördad kvinna motsvarade 2.7 döda män i självmord. Ett 30-tal män per 100 000 medborgare och år begick självmord mellan 1980 till 2002. Kvinnors statistik på nämnda område utgjorde en inte lika förfärlig läsning, ca 10 per 100 000 medborgare och år. NASP, Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, hävdade följande på sin hemsida:

"Studier från både Sverige och från andra länder visar att i specifika självmordspreventiva program t. ex. vid utbildning av allmänläkare, har man lyckats sänka självmorden bland kvinnor, men inte bland män."

Jämställdhetsminister Jens Orback borde måhända studera ovanstående statistik utgående från ett genusperspektiv?

Jag vet, man borde inte använda en så fasansfull omständighet som självmord till att vinna politiska poäng på Sveriges jämställdhetssträvande makthavare, men ovanstående borde ändock utgöra ett exempel på en orättvisa medborgare av olika kön emellan.

Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa:
www.ki.se/suicide/

Inga kommentarer: