tisdag, december 06, 2005

Junilistan och Sjukvårdspartiet i valsamarbete?

Jag läste i Svenska Dagbladet att Junilistans Nils Lundgren avsåg inleda ett valsamarbete med nybildade Sjukvårdspartiet. Junilistans chans att etablera sig som riksdagsparti må med nuvarande utgångsläge vara nästintill obetydlig. Lundgren insåg tydligen partiernas prekära situation och accepterade Sjukvårdspartiets initiativ till samtal gällande ett förestående valsamarbete. Sjukvårdspartiets lokala partiverksamhet tillsammans med Junilistans ekonomi motiverade säkerligen till nuvarande samtal. Ett valsamarbete mellan Sjukvårdspartiet, Junilistan och Sveriges Pensionärers Intresseparti torde utmynna i en reell chans att vinna väljarnas förtroende i en tillräcklig omfattning nästkommande riksdagsval. Jag vill inte påstå att en sådan allians ens vore möjlig, men ändock säkerligen nödvändig utifall partiernas riksdagssatsning inte ska resultera i ett valfiasko 2006.

Inga kommentarer: