torsdag, december 15, 2005

Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd

Eva Lundgren, professor i sociologi, erhöll omfattande kritik med anledning av hennes oseriösa forskning. En oberoende granskning underkände Lundgrens slutsats avseende en så kallad normaliseringsprocess vid upprepad misshandel av en kvinna. Lundgren försvarade nämnda normaliseringsprocess i SVT:s program "Könskriget". Forskarna identifierade även andra allvarliga problem i Lundgrens forskning. En av forskarna, Margareta Hallberg, professor vid idéhistoriska institutionen på Göteborgs universitet, sammanfattade Lundgrens forskning med följande ord:

"...finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data generaliseringar utifrån ett litet underlag".

Jörgen Hermansson deltog i nämnda granskning och underkände även Lundgrens rapport "Slagen dam", vilken påstod att i princip alla män utövade våld och att nästintill varannan kvinna blev misshandlad av en närstående man. Hermanssons skrev följande om Lundgrens forskning:

"Lundgren med flera hävdar att de har avlivat myten om att våldet mot kvinnor kan knytas till särskilda grupper av män. Den analys som leder fram till denna slutsats innehåller dock flera brister, och en reanalys av samma data visar att slutsatsen borde vara den rakt motsatta".

Uppsala universitets rektor Bo Sundqvist konstaterade att Lundgrens forskning utgjorde en allvarlig avvikelse från god forskningssed.
Lundgren vägrade även att lämna ut material till forskarna, vilket omöjliggjorde en fullständig granskning av hennes forskning. Lundgren avvisade all kritik mot hennes ovetenskapliga forskning och riktade istället kritik mot att oberoende forskare fick granska hennes forskning.

Tidigare inlägg i samma tema:
Orback, allvetande eller ovetande?

Inga kommentarer: