lördag, januari 21, 2006

Johansson och Götblad

Chefsåklagare Lisbeth Johansson uppvisade härförleden en oroväckande naiv tilltro till Sveriges rättssystem. Johansson medverkade i Sveriges Televisions program Debatt och hennes naiva inställning bestod i att hon förnekade att oskyldiga medborgare blev dömda till fängelse i Sverige. Hon ansåg inte att några problem förelåg avseende bevisbörda i svensk domstol. Johanssons patetiska försök att urskulda uppenbara rättsövergrepp gränsade till ren dumhet.

Apropå naiv inställning till nuvarande rättsystem, Aftonbladet intervjuade nyligen länspolismästare Carin Götblad. Götblad förkastade justitiekansler Göran Lambertzs kritik mot Sveriges polismyndighet. Götblad hävdade att Lambertzs kritik inte innehöll "ett korn av sanning", vilket ingalunda utgjorde en trovärdig bortförklaring från Götblads sida.

Inga kommentarer: