lördag, januari 14, 2006

Funebos blå revolution

En besökare framförde tidigare kritik mot att jag länkade en person vid namn Funebo och hans blogg blå revolution. Aktuell besökare valde att kritisera nämnda person i anslutning till ett blogginlägg oberoende av framförd kritik. Jag vill härmed samla all kritik och därmed möjliggöra en enklare navigering på min sida.

Kritik mot Funebo, tidigare kommentarsinlägg:
www.blogger.com/comment.g?blogID=13034097&postID=113553941566737069

Funebos blogg, blå revolution:
www.tommyfunebo.blogspot.com/

Funebos blogg, objektiv SD-blogg:
www.sverigedemokraterna.blogspot.com/

Tidskriften Analys & Kritik:
www.analyskritik.press.se/

Stiftelsen Expo:
www.expo.se

Inga kommentarer: