måndag, januari 02, 2006

Mathematical lectures, streaming video

Videoinspelade föreläsningar i matematik, speciellt i linjär algebra, derivation, integration, differentialekvationer, oändliga serier, vektoralgebra och finans, finns att tillgå via University of Colorados hemsida.

Mathematical lectures, streaming video:
Mathematical lectures by Roxanne Byrne, University of Colorado

Inga kommentarer: