onsdag, januari 04, 2006

Kompassen

Jag gjorde nyligen ett webbtest, vilket analyserade min politiska hemvist. Jag vill inte tillskriva nämnda undersökning någon större betydelse, men jag deltog ändå i aktuell undersökning. Jag erhöll -0.88 på "ekonomiska axeln" och 0.00 på "sociala axeln", vilket visade på viss vänstersympati i ekonomiska spörsmål och en neutral attityd till medborgarnas individuella frihet.

Kompassen, svenska politiska bloggare:
Kompassen

Inga kommentarer: