torsdag, mars 02, 2006

Carlshamres 194 000 skäl att svika väljarna

En europaparlamentarikers månadslön på 194 000 kronor torde förklara Carlshamres ovilja att överge Folkpartiets mandat i Europaparlamentet.

Dagens Nyheter:
Carlshamre vägrar släppa sin plats i EU-parlamentet

Inga kommentarer: