torsdag, mars 02, 2006

Förnedrande könskvotering

KDU:s vice förbundsordförande Charlie Weimers gjorde nyligen en postning gällande kvotering. Han länkade även till en debattartikel i Svenska Dagbladet. I aktuell artikel hävdade Christina Hoff Sommers:

"Sverige är ett samförståndssamhälle. Det är mycket man kan beundra med konsensus i ett samhälle. Harmoni är bättre än strid. Men det är varken beundransvärt eller konstruktivt om ett samhälle bygger samförstånd kring en vanföreställning"

Jag framförde själv liknande kritik angående att förankra politik i en vanföreställning via mina inlägg "David Reimer, ett ideologiskt experiment" och "Orback, allvetande eller ovetande", se nedan.

Svenska Dagbladet:
Könskvotering är förnedrande

Tidigare inlägg i samma tema:
David Reimer, ett ideologiskt experiment
Orback, allvetande eller oveteande

Inga kommentarer: