tisdag, maj 16, 2006

Ingen rättssäkerhet i svensk domstol

JK Göran Lambertz kritiserade idag domstolarnas oförmåga att efterleva gällande lagstiftning:

"Svenska domstolar dömer för många oskyldiga till fängelse. Orsaken kan bland annat sökas i juristutbildningen, som börjat åsidosätta rättssäkerheten."

Jag kan näppeligen invänta justitieministerns desperata försök att återigen urskulda Sveriges havererade rättssamhälle.

Dagens Nyheter:
JK: För många oskyldiga döms

Tidigare inlägg i samma tema:
Oskyldiga döms till fängelse

Inga kommentarer: