måndag, maj 08, 2006

Oskyldiga döms till fängelse

Peter Althin, Kerstin Koorti, Thomas Olsson med flera i ett öppet brev till justitieminister Tomas Bodström:

"Målsägarens obestyrkta uppgifter vänds snabbt till sanning. I praktiken läggs regelmässigt en bevisbörda för oskuld på den åtalades bord, vilket strider mot principerna i varje civiliserat rättssystem."

Aftonbladet:
Oskyldiga döms till fängelse

Inga kommentarer: