onsdag, maj 10, 2006

Skolverket och Ytterbyskolan i Kungälv

Skolverket proklamerade nyligen att skolledningen på Ytterbyskolan i Kungälv inte begick några fel i samband med att man införde åsiktsförbud gällande rasistisk och homofobisk människosyn. Ytterbyskolans desperata tilltag vittnade om en oförmåga att komma till rätta med rådande situation genom konventionell konflikthantering. Således valde Ytterbyskolans ledning att belägga skolans barn med munkavel. Jag uttryckte själv i egenskap av högstadieelev kritik avseende Sveriges förda asyl- och invandringspolitik. Min frispråkiga attityd renderade dock inte i någon betygsmässig bestraffning. Ytterbyskolans antidemokratiska tilltag torde dock förhindra framtida kritik.

Avslutningsvis vill jag påminna Ytterbyskolans skolledning om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 19:

"Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser."

Svenska Dagbladet:
Skolverket håller med Ytterbyskolan

Sveriges riksdag:
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)

Inga kommentarer: