torsdag, maj 18, 2006

Ungdomar och sexualitet

Folkhälsoinstitutet publicerade nyligen en omfattande undersökning gällande svenska ungdomarnas sexualbeteende. Expressen återgav föga förvånande nämnda undersökning genom att fokusera på en mindre väsentlig slutsats i form av ökad acceptans avseende gruppsex. Undersökningens sammanfattning pekade dock på en aningen annorlunda slutsats, vilken åtminstone delvis motsade kvällspressens sensationsjournalistik:

"Ett stort antal studier undersöker hur stor andel av ungdomarna som samlagsdebuterat vid en viss ålder. En grov sammanfattning visar att ungefär en tredjedel av ungdomarna har samlagsdebuterat när de går ut årskurs 9 och ungefär två tredjedelar har gjort det i gymnasiets årskurs III. Dessa siffror är också, trots bland annat en svag förskjutning till något högre ålder under 1980-talet, relativt stabila sedan någon gång på 1960-talet."

Expressen borde måhända komplettera sin artikel, rubricerad "Gruppsex blir allt mer accepterat", med nedanstående:

"Det visar sig då att en stor majoritet, minst 85 procent, inte har erfarenhet av gruppsex."

Vidare hävdade Expressen att "Heterosexualitet är inte längre någon självklarhet", men man nämnde aldrig att ca 40% av alla unga män inte instämde i ovanstående påstående:

"År 2003 är det nästan 90 procent av de unga kvinnorna och drygt 60 procent av de unga männen som instämmer i påståendet ”att vara homosexuell är inget onormalt”"

Folkhälsoinstitutet:
Ny rapport om ungdomar och sexualitet

Inga kommentarer: