"Feministisk forskning har åstadkommit något av en revolution inom sitt område. Inte minst genom att utmana fördomar om vilka män som utövar våld och vilka kvinnor som blir utsatta."

Uppsala universitet genomförde en omfattande utredning av Lundgrens forskning som en konsekvens av hennes ovetenskapliga utspel i SVT:s program "Könskriget". Nämnda utredning visade att Lundgrens forskning "Slagen dam" saknade verklighetsförankring. Uppsala universitets utredning fastslog att Lundgren avvek från god forskningssed och att hennes slutsats borde vara omvänd. Westerstrands debattartikel avsåg säkerligen förljuga nuvarande situation och återuppliva pseudovetenskaplig genusforskning.

Expressen:
"Könskriget" har förstört för feministisk forskning

Tidigare inlägg i samma tema:
Lundgrens genusvetenskapliga forskning underkänd