tisdag, juni 20, 2006

Leif GW Persson kritiserade Sveriges rättspsykiatri

Leif GW Persson, professor i kriminologi, kritiserade idag i en artikel i Expressen Sveriges ovetenskapliga rättspsykiatri:

"Dessutom en vetenskap som är starkt ideologiskt och kriminalpolitiskt belastad. För trettio år sedan krävde man att få vårda i stort sett alla som begått grova våldsbrott medan man i dag knappt vill ha med dem att göra. Jag har svårt att tro att detta skulle bero på att de presumtiva klienterna skulle ha tillfrisknat så till den milda grad."

Jag framförde själv en gång i tiden ett liknande resonemang på min hemsida.

Expressen:
Leif GW Persson: Hur många Niklas kan det finnas?

Inga kommentarer: