onsdag, juni 28, 2006

The Size Of Our World

Jag hittade en länk på Smidigt.se, se min högra meny, vilken åskådliggjorde Tellus storlek i förhållande till övriga planeters storlek. Nämnda astronomilänk gav lite perspektiv på livets tillvaro.

rense.com:
The Size Of Our World

Inga kommentarer: