"Hur står det egentligen till med rättssäkerheten? Har vi i Sverige en rättvisa värd namnet där alla, oavsett kön, ålder, etnicitet och politisk börd får en likvärdig behandling av domstolarna?
Svaret är nej."