onsdag, februari 21, 2007

Feministiskt initiativs bidragsfusk

Utgjorde Stina Lundbergs utspel i tidningen Riksdag & Departement ett försök att urskulda partiets bidragsfusk?
Jag måste nog besvara frågan jakande, åtminstone om man ska hysa tilltro till Gudrun Schymans och Sofia Karlssons ordval i media.

Gudrun Schyman i SvD:

"Vi är en feministisk folkrörelse som kan ta parlamentariska initiativ, men det är inte vår huvudverksamhet."

Sofia Karlsson på sofiakarlsson.blogspot.se:

"Vi har kapacitet att göra mer än en sak samtidigt. Vi kan både satsa på feministisk folkbilning, OCH aktivism OCH använda oss av parlamentariska initiaitv när vi finner det nödvändigt."

sofiakarlsson.blogspot.com:
Feministiskt initiativ - flera saker på samma gång

Svenska Dagbladet:
"Fi är inget parti"

Inga kommentarer: