torsdag, februari 22, 2007

Schyman och Karlsson om Fi:s bidragsfusk

Feministiskt initiativs avveckling syftade förmodligen till att dölja partiets ohederliga partistöd.
Idag läste jag en artikel på Fi:s hemsida författad av Gudrun Schyman och Sofia Karlsson.

Schyman och Karlsson:

"Gudrun Schyman och Sofia Karlsson kommenterar att vissa media idag rapporterar att Fi inte kommer att ställa upp i framtida val.
Redan vid starten i april 2005 slog Feministiskt initiativ fast att organisationen har två ben. Det ena fokuserar på folkbildning och det andra möjliggör att ställa upp i parlamentariska val."

Styrelseledamoten Stina Lundbergs utspel i tidningen Riksdag & Departement fick utan tvekan en annan innebörd i och med talespersonernas nya artikel.
Jag anade att Fi bluffade i och med partiledningens försök att framställa Fi som en folkbildningsorganisation. Talespersonernas definition av Fi som en hybrid bestående av såväl en folkbildningsorganisation som ett parti borde föranleda att Fi ömsom ska verka som parti och ömsom som folkbildningsorganisation beroende på statsbidragens storlek.
Parlamentarisk representation borde utifrån talespersonernas resonemang innebära partistöd till Fi som parti, medan frånvaro av parlamentarisk representation borde föra med sig partistöd i form av folkbildningsbidrag.

Ta del av inlägg i samma tema genom att klicka på etiketten "Feministiskt initiativ" nedan!

Feministiskt initiativ:
Fi kan ställa upp i framtida val, men fokuserar på folkbildning

Inga kommentarer: