onsdag, mars 28, 2007

Familjepolitik: Kristdemokraterna vs Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas familjepolitiska handlingsprogram överglänste Kristdemokraternas familjepolitiska principprogram, mestadels beroende på Sverigedemokraternas tydliga och konkreta budskap. Jag instämde till fullo i såväl Sverigedemokraternas som Kristdemokraternas familjepolitiska program, men Sverigedemokraterna vann på övertid så att säga. En sverigedemokratisk och kristdemokratisk familjepolitik borde tillfredsställa min familjepolitiska förhoppning.

Kristdemokraterna:
Familjepolitik

Sverigedemokraterna:
Familjepolitik

Inga kommentarer: