lördag, mars 31, 2007

Högsta domstolen vill döma mördare till tio års fängelse

Högsta domstolens nya praxis gällande så kallade passionsmord visade på rättsväsendets folkfientliga rättsuppfattning. HD vill ersätta nuvarande livstidsstraff med tio års fängelse i så kallade mindre brutala mord. Sveriges regering borde stärka äktenskapets betydelse och inte stillatigande tillåta en förmildrande inställning till mord. Ett första steg torde vara att betrakta otrohet som en förmildrande omständighet vid partnervåld och stärka äktenskapets betydelse överlag via en omfattande revidering av nuvarande lagstiftning.

Svenska Dagbladet:
HD vill se färre livstidsstraff

Inga kommentarer: