måndag, juni 25, 2007

Assarmos debattartikel i SvD

Svenska Dagbladet publicerade idag en läsvärd debattartikel signerad Bitte Assarmo.

Svenska Dagbladet:

"I själva verket har varken Gudrun Schyman eller någon annan lyckats bevisa för mig att familjens död skulle göra något för jämlikheten eller för barnens väl och ve.

Tvärtom tyder all statistik på att kärnfamiljen generellt sett är en mycket trygg miljö för barn att växa upp i, och att våld innanför hemmets väggar knappast är specifikt just för denna familjegrupp.

Istället för att predika död åt familjen borde dagens feminister predika trygghet för barnen oavsett familjeform."

Svenska Dagbladet:
Spotta inte på kärnfamiljen

Inga kommentarer: