måndag, juni 25, 2007

Tryckfelsnisse och tonårsabortstatistik i DN

Dagens Nyheter publicerade idag alarmerande abortstatistik.

Dagens Nyheter:

"Väsentligt vetande saknas. Det visar en forskningsstudie av bland andra Tanja Tydén, barnmorska och professor vid Uppsala universitet. När hon studerade ett antal tonåringar som sökte abort visade det sig att närmare hälften av dem hade haft oskyddat samlag."

Jag missuppfattade nog en central del av skolans sexualundervisning, ty jag antog att alla som sökte abort hade haft oskyddat samlag, inte bara hälften. Tryckfelsnisse smög sig nog in i DN:s artikel, men vad studerade Tydén egentligen?

Dagens Nyheter:
Tonårsaborterna ökar kraftigt

8 kommentarer:

Kriwes sa...

Haha jag tänkte på exakt samma sak, blev förvånad att det inte var fler! :D

Jon sa...

Kanske den andra hälften har använt t.ex. kondom, men misslyckats?

Eller så står det fel.

Anonym sa...

det är nog hälften som inte har någon form av skydd medan den andra hälften haft någon form av skydd som fallerat.

Sedan har artikeln några kunskapsluckor och framförallt tar den inte de kvinnor som inte vill stoppa i sig höga doser hormoer hela livet på allvar.

Att använda sig av så kallade säkra perioder underkänns helt och räknas inte ens som metod... dåligt DN.

Skuncke sa...

Ju fler aborter desto bättre enligt Alliansen och kartellen. Människosynen är lumpen, att döda sin egen avkomma och ras i en omfattning som för tankarna till tredje rikets etniska rensning får i alla fall mig att reagera. Att man dessutom väljer ut andra raser för massabort i Sverige påminner starkt om ideologin i 30-talets Tyskland. Jag säger bara, jag är glad att jag inte är aktuell för abort, men ororar mig för var gränsen senare ska gå.

Regeringen hyllar hederskultur, ett mer vidsynt sätt att se på sin avkomma och dess rätt att leva. Det är ju vi svenskar som ska lära oss av dom så vem vet snart "hederkultur" för hela slanten? Vi har i alla fall cynismen och tankar om att vissa människor inte har något värde och därför ska dö, utan egen skuld och utan rättegång. Mamma ger dödsdomen.

SBW sa...

[i]"Den vanligaste orsaken var att de inte trodde att de löpte någon risk att bli gravida just då."[/i]

... plus att de inte använde p-piller, kondom eller annat preventivmedel. Eller kanske inte ens hade verifierat kunskapen kring säkra perioder med pålitliga källor.

Min erfarenhet är att det handlar mindre om kunskapsluckor(även unga vet hur barn blir till) och mer om attityder. Aborträtten är viktig men får inte bli en ursäkt för att tumma på det egna ansvaret. Kanske borde de som söker denna typ av abort få bära mer av kostnaden..

John Berg sa...

anonym:

"det är nog hälften som inte har någon form av skydd medan den andra hälften haft någon form av skydd som fallerat."

I så fall borde bristande sexualkunskap vara en anledning till tonårsaborternas höga tal.

"Att använda sig av så kallade säkra perioder underkänns helt och räknas inte ens som metod... dåligt DN."

Du pekade på en möjlig förklaring till DN:s märkliga beskrivning av Tydéns statistik. Jag utgick liksom du från att så kallade "säkra perioder" inte utgjorde ett preventivmedel vid samlag.

skuncke:

Om någon politisk fråga ska få såväl alliansens som kartellens politik att framstå som avskyvärd i en framtida historisk tillbakablick så borde måhända Sveriges liberala abortlagstiftning utgöra en sådan fråga. Man måste inneha en märklig inställning till människans värde om man ska försvara nuvarande abortpolitik.

sbw:

"Aborträtten är viktig men får inte bli en ursäkt för att tumma på det egna ansvaret. Kanske borde de som söker denna typ av abort få bära mer av kostnaden."

I mina ögon torde inte nuvarande aborträtt vara vidare viktig, men måhända borde man låta kvinnorna bekosta nuvarande abortpolitik. Man ska nog inte se frånvaro av kunskap som enda förklaring till nuvarande abortstatistik, men en vidgad infallsvinkel torde inte vara möjlig med anledning av nuvarande politiska agenda. Ett led i samhällets nedmontering av traditionella ideal i form av kärnfamilj, äktenskap med mera torde vara att göra kvinnorna frigjorda, läs lösgjorda. Ska man motverka nuvarande höga aborttal måste man inte bara bedriva utökad sexualundervisning utan även ifrågasätta kvinnornas lösaktiga sexualmoral. Sistnämnda åtgärd torde vara omöjlig att förena med en liberal politik. Vi måste med andra ord betrakta nuvarande höga aborttal såsom en konsekvens av Sveriges liberala abortpolitik och inte allena såsom en konsekvens av frånvaro av sexualupplysning.

Anonym sa...

"även ifrågasätta kvinnornas lösaktiga sexualmoral."

alltså det är möjligt att diskutera om synen på sexualitet som friikopplad från reproduktionen påverkat folks beteende utan att hamna i den situationen att man lägger allt ansvar på en part.

att kvinnors sexualmoral har förändrats mer än männens under det senaste seklet är ett faktum men varför är det kvinnorna som ska bära upp männens lösaktiga sexualmoral och säga nej?

sbw sa...

John Berg:

Om du med lösaktig sexualmoral menar att kvinnor alls har mer sex med fler partners än förr så tycker jag att du är fel ute. Problemet är ju den ansvarslöshet många tycks ha gentemot sin sexualitet, oftast män men även kvinnor, inte sexualiteten som sådan. Livet är kort och sorgerna många, att man njuter av de ljuspunkter man har kan inte vara fel.

Det som inte får ske är att ansvaret stjälps över på foster som får plikta med livet för att mamma och pappa var för slöa eller okunniga.