onsdag, juni 06, 2007

Svenskarnas kollektiva narcissism

Aftonbladet:

"Den vanliga svensken är inte så vanlig. I själva verket är vår syn på livet ganska extrem – men på ett bra sätt.
En ny undersökning visar nämligen att vi har världens mest moderna värderingar."

"...världens mest moderna värderingar.", så beskrev tydligen Aftonbladet svenska folkets extremistiska inställning. Vi ska dock inte ta illa upp, ty Aftonbladet lärde oss också att vi innehade en extremistisk attityd, men "på ett bra sätt". Vilken människa med extremistisk livssyn torde inte betrakta sin egen inställning såsom eftersträvansvärd?
Måhända visade aktuell undersökning inte på svenskarnas moderna värdegrund, utan på svenskarnas kollektiva narcissism.

Aftonbladet:
Modernast i världen

Inga kommentarer: