måndag, juli 23, 2007

Blogge Bloggelito om Feminist Rage Girl

Blogge Bloggelito publicerade i fredags ett blogginlägg, Feminist Rage Girl, vilket anspelade på massmedias rapportering om Islamic Rage Boy. Bloggelitos inlägg visade på massmedias hyckleri avseende nyhetsrapportering med anknytning till politisk extremism i form av radikalfeminism.

Blogge Bloggelito:

"Den feministiska världen har ett enormt problem med den fundamentalism som hotar att koppla grepp om kvinnorna. Det ska vi inte förneka. Men vi ska fråga oss varför media låter en handfull extremister bli representanter för feministerna i nyhetsrapporteringen, och varför vi överväger att anpassa våra liv efter denna projicerade bild. Det är ju precis vad feministerna vill."

Svenska Dagbladet:

"Den muslimska världen har ett enormt problem med den fundamentalism som hotar att koppla grepp om religionsutövarna. Det ska vi inte förneka. Men vi ska fråga oss varför vi låter en handfull extremister bli representanter för muslimerna i nyhetsrapporteringen, och varför vi överväger att anpassa våra liv efter denna projicerade bild. Det är ju precis vad islamisterna vill!"

Blogge Bloggelito:
Feminist Rage Girl

Svenska Dagbladet:
Han ger den muslimska vreden ett ansikte

Inga kommentarer: