lördag, juli 28, 2007

Jinge censurerade kommentarsinlägg

Jag postade två kommentarsinlägg i anslutning till Jinges blogginlägg "Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna". Jinge valde dock att censurera mina svarsinlägg med hänvisning till hans kommentarsregelverk. Jag postade även nämnda kommentarsinlägg på Objektiv SD-blogg, Magasinet Neo och sdblogg.se, vilka i skrivande stund finns att ta del av på Objektiv SD-blogg, Magasinet Neo respektive sdblogg.se. Jag vill härmed göra bloggsfären uppmärksam på Jinges metod att låta censurera tämligen oförargliga svaromål. Jag vill även ge mina besökare en chans att ta del av nämnda kommentarsinlägg.

Kommentarsinlägg till Jinges postning "Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna":

"Sd ljög om Mengal, man hade kunskap om Mengals politiska bakgrund, men valde att tiga still, förmodligen av ekonomiska skäl. Jomshof sammanfattade sin och måhända även partiets inställning till Mengal såsom Slätt hävdade i sin artikel:

"Richard Jomshof sade klart och tydligt på mötet att han inte hade något emot att partiet erhöll pengar från en antisemit, bara han själv slapp att skita ner sina händer."

Jomshof undgick inledningsvis att "skita ner sina händer", men partiledningens lögn gällande Mengal skadade utan tvekan partiets trovärdighet.

Funebos ljudinspelning utgjorde en viktig del av Slätts artikel. Om man ska åberopa endera ljudinspelning så borde man också vara beredd att tillhandahålla bevis gällande ljudinspelningarnas existens!"

Kommentarsinlägg till Jinges postning "Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna":

"Jag läste igenom såväl Söders som Karlssons blogginlägg och måste tillstå att Slätts artikel i efterhand framstod som tämligen oseriös.

Söder gjorde ingen jämförelse mellan judarnas umbäranden och svenska folkets situation av idag. Söder nämnde allena förintelse i sin postnings avslutande stycke, i en enda mening.

Björns Söder, SD-Kuriren:

"Svenska folket och vår kultur är utsatt för en långsam förintelse."

Mattias Karlsson nämnde förintelse i ett inlägg, Om vidriga jämförelser, i vilket Karlsson även angrep Slätt med anledning av att Slätt gjorde sig lustig på Sd:s bekostnad i ett tidigare blogginlägg.

Mattias Karlsson, SD-Kuriren:

"Avhumanisering lade grunden till Förintelsen."

Vidare så gjorde Karlsson en postning i anslutning till 2006 års riksdagsval. Karlssons inlägg, Avhumanisering och dess konsekvenser, behandlade allena etablissemangets inställning till Sd utifrån en uppsats i sociologi, Lunds unviversitet.
Karlsson citerade aktuell uppsats, vilken omnände judarnas situation.

Lunds universitet, sociologiska institutionen, Varför blir människor massmördare?:

"Vokabulären är slående lik den som användes av nazisterna mot judarna."

Karlsson omnämnde aldrig med egna ord nazisternas folkmord. Man måste nog anse att Slätt gjorde en i allra högsta grad krystad tolkning av Söders och Karlssons blogginlägg. Dessutom torde Slätts hela artikel utgöra ett praktexempel på Godwins lag."

Objektiv SD-blogg:
http://www.haloscan.com/comments/tommy76/7791839096373371474/

sdblogg.se:
http://sdblogg.se/archives/sverigedemokraterna/788#comments

Jinge:
Richard Slätt om de nazianstrukna Sverigedemokraterna

Svenska Dagbladet:
Skelett i garderoben

Magasinet Neo:
Sommargästen: Richard Slätt om den nya förintelseförnekelsen

Tidigare inlägg i samma tema:
Jinge censurerade blogginlägg

5 kommentarer:

Jinge sa...

Ditt PUCKO!

Du ERKÄNNER i texten att du spammade ett antal bloggar med samma kommentar men förvånas över att somliga inte accepterar bloggspam??

Väx upp!

Anonym sa...

Ifrågasätter man något som jinge skriver så åker det bort direkt. Tröttnade skriva på hans blogg för länge sedan eftersom kommentaren i bästa fall få stå några timmar..

Jens sa...

Vad hade du räknat med egentligen? Trodde att alla visste vad Jinge går för vid det här laget.

John Berg sa...

Jinge:

Ja, jag postade även mina kommentarsinlägg på Objektiv SD-blogg, Magasinet Neo och sdblogg.se. Du borde nog nyansera din syn på att så att säga "spamma".

Jens:

Jag utgick givetvis från att mina kommentarsinlägg skulle bli censurerade. Jinges ovilja att låta oliktänkande komma till tals på hans blogg torde inte utgöra en överraskning. Å andra sidan så rönte mina kommentarsinlägg än större uppmärksamhet i och med Jinges fåniga försök att hindra mig från att framföra mitt budskap.

politisktinkorrekt sa...

Ser man till hans kommentarregler får man inte provocera honom. Det gjorde dina inlägg tydligen.
Jinge raderade också ett inlägg av mig som var ett kort citat från Merit Wagers blogg om de flesta invandrardebattörers okunnighet och inget annat. Hur väl sammanfaller inte hans behov av ryggdunkare med afa:s demokratisyn!