söndag, februari 17, 2008

Feministiskt initiativ in på bara benet

Tiarafeministen försökte urskulda Feministiskt initiativs bidragsfusk i ett kommentarsinlägg via en patetisk bortföklaring, se länk nedan. En feministanstruken kvinna vid namn Emma framförde en nästintill lika otrolig bortförklaring i ett kommentarsinlägg på hennes blogg, Feminister tar plats. Jag kan inte låta bli att delge mina besökare Emmas sanslösa försök att mörklägga Fi:s bidragsmygel.

Emma:

"Nu är det ju såhär att Fi har två ben, det ena heter folkbildning, och det andra heter möjlighet att ställa upp i parlamentariska val. Så vi är inte ett traditionellt parti, men använder ofta beteckningen parti i dagligt tal för att det gör det enklare att kommunicera med omvärlden. Vid olika tidpunkter syns F!’s två ben olika mycket. Under valrörelsen var vi koncentrerade på “ställa upp i val”-benet, och under 2007 var det folkbildningsbenet som var i fokus, med bland annat en mängd studiecirklar."

"ställa upp i val"-benet. Vad sägs om att använda sig av "betala tillbaka alla ohederliga partistöd"-benet istället? Emmas desperata bortförklaring till trots så torde ändå Tiarafeministens sanslösa bortförklaring klinga aningen högre, ty hon förnekade att Fi överhuvudtaget utgjorde ett parti, även i samband med val. Emma och Tiarafeministen borde tillämpa ordspråket "bättre vara tyst och bli betraktad som en idiot än att öppna munnen och bevisa det". Ta gärna även del av mina blogginlägg gällande Fi:s bidragsfusk, se länksamling.

HLS Förlag:
In på bara benet

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministikt initiativ inte ett parti, inte ens i allmänna val
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt

Inga kommentarer: