söndag, februari 17, 2008

Borgström & Bodström Advokatbyrå

Thomas Bodström verkade inte skilja på medborgarnas skattemedel och egna advokatbyråns ekonomi då han beordrade sin politiska pressekreterare att besvara advokatbyråns mail. Bodström agerade nyligen målsägarbiträde i "Beltranrättegången". Man måste fråga sig vilken inverkan Bodströms oförmåga att skilja på egna advokatbyråns och skattebetalarnas ekonomiska medel fick avseende "Beltranrättegången". Bodströms sammanblandning av advokatbyråns ekonomi och medborgarnas ekonomi torde åtminstone inte medföra någon nackdel i en rättsprocess. Fd JämO Claes Borgström startade tidigare Borgström & Bodström Advokatbyrå tillsammans med Thomas Bodström. Borgström medverkade även i Sveriges Televisions program Debatt, vilket avhandlade svensk rättssäkerhet utifrån "Beltranrättegången". Borgströms koppling till Bodström, dvs Borgströms koppling till barnflickans målsägarbiträde, framkom inte i aktuell sändning. Lika lite som Bodströms nära band till Monica Dahlström-Lannes framkom i samband med Beltranrättegången. Vi kan utan vidare avslöja en, om än inte formell, organisation bestående av allehanda feministanstrukna makthavare. Bodströms saga borde givetvis vara all i och med hans missbruk av justitieutskottets personal. Jag kanske ska passa på att tillägga att Mona Sahlin inte upplevde Bodströms dubbelspel som ett problem. Sahlins tidigare fiffel på skattebetalarnas bekostnad kanske låg till grund för hennes toleranta inställning.

Expressen:
"Dubbelmoral och hyckleri"

Inga kommentarer: