onsdag, februari 20, 2008

Feministiskt initiativs kommunikationshelg

Feministiskt initiativ avhöll härförleden partiets så kallade kommunikationshelg. På YouTube kan man ta del av en videoinspelning från partiets panelsamtal om feminis(t)eringen av bloggsfären. Av någon outgrundlig anledning delade man upp aktuell inspelning i inte mindre än sju inslag på vardera tre till sex minuters speltid. Ska man även lyssna till deltagarna så måste man skruva upp volymen en hel del på grund av feministernas urusla ljudupptagning. Fi:s karriärkvinna Sofia Karlsson modererade panelsamtalet, vilket beskrevs som en av höjdpunkterna under partiets kommunikationshelg. Fi:s förtäcka partistöd avsåg finansiera dylik verksamhet. Varsågod, ta del av statsfinansierad feministisk lågbudgetpropaganda.

YouTube:
Panelsamtal om feministiska bloggar

Dagens Nyheter:
Bloggosfär ny feministisk mark

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel att bevilja Feministiskt initiativ etableringsbidrag
Staten och Feministiskt initiativ, sida vid sida, tillsammans hjälps de åt

Inga kommentarer: