söndag, februari 10, 2008

Lögn, förbannad lögn och statistik

Svenska Dagbladet publicerade en artikelserie, vilken avslöjade feministernas lögnaktiga inställning till svensk sjukvård. Ska man även avslöja feministernas lögnaktiga perspektiv på andra politikområden?

Svenska Dagbladet:

"Analyser som bland annat svenska Läkemedelsverket gjort ger inga belägg för att kvinnor skulle vara uteslutna eller underrepresenterade i olika testningar av hjärtläke- medel, inte ens i de äldre studierna som startade på 1970- och 1980- talen. Inte heller på andra sjukdomsområden kan några påtagliga skillnader upptäckas."

I Feministiskt initiativs "Plattform för Feministiskt initiativ" stod följande mening att läsa på partiets hemsida.

Feministiskt initiativ:

"Kvinnor missgynnas i medicinsk forskning och i sjukvården."

Feministiskt initiativ ljög i sedvanlig ordning och försökte vilseleda landets medborgare. En cynisk och förslagen strategi från feministernas sida. Ta del av Svenska Dagbladets avslöjande artikelserie om könsskillnadernas obetydliga existens inom svensk sjukvård.

Svenska Dagbladet:
Testas läkemedel bara på män?
Dör fler kvinnor än män i hjärtinfarkt?
Teresa Feldmans bröstsmärtor togs på allvar av sjukvårdarna
Får kvinnor sämre hjärtvård än män?

Inga kommentarer: