onsdag, april 09, 2008

Anne Lundberg polisanmäld gällande ringa misshandel av Jan Josefsson?

Jag erhöll ett svarsmail från åklagare Katarina Bergström angående Anne Lundbergs misstänkta misshandel av Jan Josefsson.

Katarina Bergström:

"Ni har gjort en anmälan med anledning av uppgifter i Aftonbladet beträffande misstänkt misshandel. Jag har vidarebefordrat er anmälan till polismyndigheten i Stockholm för eventuella åtgärde,r enär eventuellt brott synes röra sig om ringa misshandel där polisen enligt huvudregeln är förundersökningsledare. Er anmälan föranleder inga andra åtgärder från min sida. Med vänlig hälsning Katarina Bergström"

Jag vill minnas att jag frågade vilken åtgärd Bergström avsåg vidta, inte att jag själv gjorde en polisanmälan. Måhända en och samma sak i Bergströms mening. Om jag förstod innebörden av åklagare Bergströms mail så torde Lundberg i skrivande stund vara polisanmäld gällande ringa misshandel av Jan Josefsson?

Tidigare inlägg i samma tema:
Påminnelse skickad till City åklagarkammare i Stockholm
Angående Lundbergs misshandel av Josefsson i SVT
Polismyndigheten angående Lundbergs örfil på Josefsson

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jahapp, då har du skapat ett scoop alltså :) snart ringer aftonbladet hehe

Jean Moulin sa...

Scoop eller ej, men åklagarens svar är typiskt slingrande.

Det är överhetens sätt att bemöta kritik från undersåtar.

Ponera att Josefsson örfilat Lundberg, hade det fortfarande betecknats som "ringa misshandel" och bemötts med ett sådant kompakt ointresse?

Ideologin om alla likas värde och om total könsneutralitet är inte mycket värd, när den skall omsättas i praktiken. Då slår den kulturella betingningen till och man raljerar om den som vill vara konsekvent. (Jfr. bemötandet av Pär Ströms hedervärda försök att ta ordet jämställdhet på allvar!)

Feminister och multikulturalister faller alltid tillbaka på "maktanalyser", och med det som försvar viftar man bort all bokstavlig tolkning av jämställdhet och etnisk likabehandling som irrelevant.

Därför förlorar man stöd från sådana som jag, fast det anser man sig tydligen ha råd med.

Nå, framtiden lär väl utvisa om den bedömningen var riktig.