söndag, juni 22, 2008

Liberal sexualsyn förklaring till ökad spridning av STI

Ett kommentarsinlägg i anslutning till en tidigare postning gjorde mig uppmärksam på en debattartikel i Dagens Nyheter. I aktuell artikel påpekade en rad initierade medborgare att dagens liberala sexualpolitik inte föranledde en minskning av STI, dvs sexuellt överförbara infektioner. Ingen förnuftig medborgare borde bli förvånad med anledning av uppgifterna i aktuell artikel. Sveriges medborgare torde nämligen inte sakna kunskap utan snarare lida av sviktande omdöme, i synnerhet i samband med intag av rusmedel. Lägg därtill medborgarnas liberala hållning till otrohet, antal sexpartners, tillfälliga sexuella förbindelser med mera och utvecklingen torde vara given. Vi måste således välja mellan ett utsvävande sexliv, inte sällan i kombination med psykisk ohälsa, och en restriktiv inställning till sex och samlevnad hemmahörande i en djupare emotionell relation. En ny restriktiv sexualpolitik vore att önska med anledning av nuvarande alarmerande situation.

Dagens Nyheter:

"Läkare och barnmorskor varnar för övertro på kondomer: färre sexualpartner effektivare sätt att minska spridningen av hiv och könssjukdomar. En färsk vetenskaplig översikt konstaterar att ökad kondomanvändning inte påverkar smittspridningen i befolkningen positivt. Däremot bromsas smittan effektivt av att människor har färre sexualpartner. Detta anses närmast tabu att säga men förtjänar att framhållas i informationen om sex och samlevnad, skriver 12 läkare och barnmorskor med erfarenhet av behandling av patienter med sexuellt överförbara infektioner, smittskyddsverksamhet och skolhälsovård."

Ta även del av mitt tidigare inlägg i samma tema, se länk nedan.

Dagens Nyheter:
"Ökad kondomanvänding inget skydd mot sexsmitta"

Tidigare inlägg i samma tema:
Fel sexualpolitik förklaring till spridning av klamydia

Bloggar.se:
, , , , , ,

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du glömde att nämna att studien de hänvisar till kommer från Afrika. Är det verkligen så att dessa erfarenheter rakt av kan överföras till Sverige?

John Berg sa...

Anonym:

Skribenterna hänvisade till Uganda i ett fall. Ingen torde väl vara kapabel att med säkerhet avgöra fallets relevans i ett land som Sverige. Du glömde dock att nämna att man även åberopade andra skäl till en förändrad sexualpolitik.

"Kondomens roll för att förebygga sexuellt överförbara infektioner debatterades nyligen i British Journal of Medicin (26/1). Trots en optimistisk syn på kondomens effekt att förebygga spridning av sexuellt överförbara infektioner skriver man också:

"Korrekta budskap om kondomer måste bygga på ett brett spektrum av åtgärder för att undvika och minska risker. Dessa åtgärder innefattar att skjuta upp samlagsdebut, ömsesidig trohet och val av partner med låg risk.""

"Detta understryks ytterligare i en färsk översikt om hiv bekämpning i den prestigefyllda tidskriften Science (9/5), som konstaterar att stora resurser läggs på program som syftar till ökad användning av kondom och testning, insatser som visat sig ha ingen eller begränsad påverkan på smittspridning på samhällsnivå, medan begränsning av antalet partner, som visat sig ha en kraftig effekt, ges alldeles för låg prioritet."