torsdag, maj 07, 2009

Feministanstrukna forskare vill införa omvänd bevisbörda i sexualbrottsmål

Att Sveriges rättssäkerhet i sexualbrottsmål torde vara att betrakta som nästintill obefintlig borde inte utgöra en överraskning, men feministanstrukna forskare vid landets universitet vill nu omintetgöra medborgarnas sista hopp om en rättvis prövning i domstol. Eva Diesen och Christian Diesen vid Stockholms universitet återupplivade nämligen en segdragen feministisk strävan att urholka landets rättssäkerhet via krav på omvänd bevisbörda i våldtäktsmål. Forskarna i fråga vill att en man ska påvisa samtycke till sex i samband med åtal gällande våldtäkt. Diesen och Diesens krav torde innebära en total avsaknad av rättssäkerhet i svensk domstol gällande sexualbrott. I en seriös rättsstat ska en medborgare inte behöva bevisa sin oskuld i händelse av åtal utan aktull bevisbörda ska givetvis åligga en åklagare. Med avseende på medborgarnas låga tilltro till rättssamhällets förmåga att ransaka misstänkta gärningsmän gällande sexualbrott så torde ett förslag med omvänd innebörd snarare vara att önska. Amnesty Internationals aningen genusvinklade attitydundersökning gällande våldtäkt, "Var går gränsen?", visade att en tredjedel av ungdomarna ansåg att en kvinna måste göra motstånd om en sexuell handling ska vara att betrakta som våldtäkt.

Amnesty International:

"Vad gäller sättet att säga nej så anger över 33 procent av de unga männen och drygt 22 procent av de unga kvinnorna att om kvinnan inte skriker eller gör fysiskt motstånd har hon i någon mån ett ansvar för våldtäkten."

Socialdemokraternas jämställdhetspolitiske talesman Claes Borgström må sätta kaffet i vrångstrupen, men samma undersökning visade även på en annan mindre välskolad inställning till våldtäkt.

Amnesty International:

"En parallell kan dras mellan föreställningar om ”horan” och attitydundersökningens fråga om huruvida en kvinna som är känd för att ha haft många partners av det skälet har ett eget ansvar vid våldtäkt: knappt 12 procent av de unga männen och drygt 5 procent av de unga kvinnorna har besvarat frågan med ja eller delvis."

En tiodel av alla unga män i aktuell undersökning ansåg alltså en lösaktig kvinna torde vara åtminstone delvis medansvarig till en våldtäkt. Till och med en härdad antifeminist torde höja på ögonbrynen med anledning av ovanstående fakta. Om man nu inte vore en förnuftig människa så skulle man nästa vara benägen att hålla med Borgström i hans utspel om svenska talibanmän. Nu ska vi dock inte förlora all verklighetsförankring och måste således nöja oss med att konstatera att unga mäns inställning till våldtäkt inte tycks gå hand i hand med regimens.

Diesen och Diesen, tänk om, tänk rättssäkerhet!

Svenska Dagbladet:
Forskare kräver ny sexbrottslag

Amnesty International:
Var går gränsen? (*pdf)

Tidigare inlägg i samma tema:
Claes Borgström och svenska talibanmän

1 kommentar:

cam sa...

du verkar vara en patetisk liten mansgris som är rädd för starka kvinnor! get yourself some bigger balls!