fredag, juli 24, 2009

Kristina Hultman, en lesbisk radikalfeminist i journalistförklädnad

Jag tittade på vårens omgång av Kvällsöppet på TV4:s hemsida. I ett av programmen diskuterade man abort och två av debattörerna utgjordes av Gudrun Schyman och Kristina Hultman. Schyman torde vara väl känd bland allmänheten, men Hultman? Jag noterade även Hultmans medverkan i Sveriges Televisions debattprogram Debatt en gång i tiden, men undvek informera allmänheten om vederbörandes medverkan. Jag informerade dock medborgarna om Hultmans lurendrejeri i samband med att hon medverkade i Svenska Dagbladets reportage om nutida familjebildning. I samband med Hultmans deltagande i Kvällsöppets abortdebatt tog dock tålamodet slut från min sida. I samtliga ovan nämnda tre fall presenterades nämligen Hultman som en journalist. I egenskap av journalist torde hon i förestående framstå som en tämligen objektiv person, vilket torde vara en i allra högsta grad felaktig bedömning från medborgarnas sida.

Hultmans plats i TV-studion vid sidan om Schyman utgjorde inte bara ett exempel på en tillfällig placering i debattpanelen. Hultman stod på plats nummer åtta på Feministiskt initiativs valsedel i riksdagsvalet 2006. Hultman torde utan tvekan vara att betrakta som en erkänd feminist och således även anses vara en person med en tydlig politisk partitillhörighet. Varför envisas Hultman med att titulera sig journalist trots hennes tydliga radikalfeministiska engagemang då hennes resonemang alltid tycks syfta till att legitimera en radikalfeministisk politik?

Ett led i feministsektens nya politiska taktik torde nämligen bestå i att använda sig av falsk auktoritet. Fi visade prov på partiets nya dubbelspel i samband med att partiet lurade medborgarna på skattemedel genom att låtsas vara en folkbildningsrörelse och inte ett parti. I samband med efterföljande val förvandlades givetvis folkbildningsrörelsen till ett parti igen. Ingen torde vara förvånad med anledning av feministernas agerande även om myndigheternas välvilliga inställning till att låta sig luras fick åtminstone mig att höja en aning på ögonbrynen. Jag väntade mig ett rättsligt efterspel med anledning av Fi:s agerande, men tji fick jag och landets övriga skattebetalare. Dessvärre informerades inte oinitierade medborgare om partiets och Hultmans falskspel i Debatt, Kvällsöppet och SvD. En och annan intet ont anande medborgare torde därmed undgå att genomskåda Fi:s representation i tidningar, radio och TV. Allmänheten varnas härmed med anledning av Fi:s försök verka i lönndom. Medborgarna uppmanas att vara uppmärksamma på radikalfeministernas nya strategi. Notera suspekta feminstanstruka utspel i media och lägg personens namn och utseende på minnet, ty feministernas nya strategi tycks bestå i att beblanda sig med civilbefolkningen och på så vis desinformera medborgarna i smyg.

Feministiskt initiativ:
Fi:s kandidater till riksdagsvalet 2006

Tidigare inlägg i samma tema:
Feministiskt initiativs Kristina Hultman i SvD

Inga kommentarer: